3 olika paket/3 different packages

1. Vuxna och barn upp till 8 år/ Grown ups and kids up to 8 years

Spel anpassat för barn upp till 8 år.
Bl.a. enkelt kubb, skattjakt, pussel, ringar spel.
Avslutar alltid med baka pannkakor.                             

Games adaptet to kids up to 8 years.
Simple Kubb, treasure hinting, puzzle, ringgame among other things.  
Always ends with baking pancakes.                                 

2. Vuxna och barn från 8 till 12 år/ Grown ups and kids from 8 to 12 years

Spel anpassat för barn från 8 till 12 år.
Bl.a. kubb, spik spel, skattjakt, bågskytta, göra eld.
Avslutar alltid med baka pannkakor.

Games adaptet to kids from 8 to 12 years.
Kubb, nailgame, treasure hunting, archery, making fire among other things.
Always ends with baking pancakes.                                 

3. Vuxna och barn 12+/ Grown ups and kids 12+

Bl.a. kubb, spik spel, skattjakt, bågskytta, kasta yxa, hugga ved, göra eld.
Avslutar alltid med baka pannkakor.

Kubb, nailgame, treasure hunting, archery, axe throwing, making fire among other things.
Always ends with baking pancakes.                                 

Vi ska utveckla fler spel under säsången, och därför kan sammansättning ändras.

We will develop more games during the season, therefor the compilation can change.

Boka innan du kom!/Book before you come!

Värmlandgames spelas alltid på en förmiddag
 kl. 10.00 - 12.30 eller en eftermiddag 14.00 - 16.30
Och man ska alltid boka i förväg.
Gruppstorlek kan bli från 2 upp till 12 pers

Värmlandgames are played on a morning
10.00 - 12.30 or an afternoon 14.00 - 16.30
Always book in advance.
Group size can be from 2 up to 12 persons

Language can be Swedisch, English, Dutch or (a little) German

0725118731
info@back2outdoor.se 


Priser/Prices

En förmiddag eller eftermiddag innebär massor av roliga, spel, pannkakor och saft för alla som delta. Ett eller fler guider som följar med hela tiden och är uppmärksam på säkerhet och att alla har det roligt.

A morning or afternoon includes a lot of fun, games and pancakes with juice for everyone that participates. One or several guides that will stay with the group the wole time and look after safety and that everyone has a good time.

Alla paket/All packages:

(Du kan betala med kort hos oss/ You can pay with card
VISA Master Maestro)

Barn under 12 år/Kids under 12 years            135,- sek
Vuxna och 12+/Grown ups and 12+                150,- sek